SIBO

small intestine bacterial overgrowth
bakteriální přerůstání tenkého střeva

představuje funkční trávicí poruchu, charakterizovanou zvýšeným počtem bakterií v tenkém střevě. Ačkoliv je SIBO poměrně nové téma, jeho výskyt v běžné populaci stále stoupá a představuje tak společně se syndromem dráždivého tračníku jednu z nejrozšířenějších funkčních trávicích poruch. 

NEJČASTĚJŠÍ PROJEVY SIBO

V lidském zažívacím traktu se nacházejí miliony bakterií. Když se jich ale dostane do tenkého střeva příliš moc nebo se zde objeví bakterie, které tam nemají co dělat, je zaděláno na problém jménem SIBO.

To, že se bakterie najednou objeví tam, kam nepatří, mívá na trávení zásadní dopad. Jak se nejčastěji projevuje přerůstání bakterií v tenkém střevě? 

NADÝMÁNÍ

Nadýmání a plynatost se řadí k nejčastějším projevům SIBO. Způsobeny jsou zvýšenou fermentací přemnožených bakterií. 

PRŮJMY

Chronické průjmy jsou častým projevem vodíkově dominantního SIBO. Průjmy bývají doplněny úbytkem hmotnosti a velkým deficitem živin. 

ZÁCPY

Chronické zácpy často v kombinaci s nadýmáním, plynatostí a zpomaleným střevním tranzitem, jsou důsledkem metanově dominantního SIBO. 

REFLUX

Užívání léku na snížení kyselosti žaludu často vede ke vzniku SIBO. Reflux má však stejné příznaky jako opačný problém – nízká žaludeční kyselost. Pozor na tento rozdíl. 

ŘÍHÁNÍ

Časté říhání po jídle bývá důsledkem přemnožených bakterií na začátku tenkého střeva, nízké kyselosti žaludku či nevhodně pokousané potravy. 

NEVOLNOST

Nevolnosti jsou většinou způsobeny deficity živin, především zinku a vitaminů B-komplexu, nízkou žaludeční kyselostí a nedostatečnou produkcí trávicích enzymů. 

PROČ DOCHÁZÍ K ROZVOJI SIBO?

NARUŠENÁ STŘEVNÍ MOTILITA

Migrující motorický komplex (MMC) je mimovolní „čisticí vlna“ cyklických kontrakcí hladké svaloviny trávicího traktu, které se objevují mezi jídly a které přesouvají nestravitelné částice potravy z tenkého střeva do tlustého střeva. MMC neposunuje pouze zbytky potravy do tlustého střeva, ale také během dne čistí tenké střevo od bakterií. Takto naše tělo přirozeně udržuje 98% střevních bakterií v tlustém střevě a pouze 2% střevních bakterií v tenkém střevě, čímž zabraňuje přemnožení bakterií v tenkém střevě. Pokud je tento mechanizmus narušen, dochází ke vzniku SIBO. 

NÍZKÁ ŽALUDEČNÍ KYSELOST

Nízká kyselost žaludku je velmi častá trávicí porucha označující se jako hypochlorhydrie. Kromě výrazného narušení správného trávení, nízká kyselost žaludku umožňuje průchod bakterií do trávicího traktu a jejich přemnožení. Hypochlorhydrie se příznaky projevuje stejně, jako zvýšená kyselost žaludku – reflux.  

NEDOSTATEČNÁ TVORBA TRÁVICÍCH ENZYMŮ

Nízká kyselost žaludku, stres, nevhodná skladba stravy nebo užívání některých léků. To vše způsobuje nízkou tvorbu trávicích enzymů, které tak chybí tělu pro správné natrávení potravy. Tím dochází nejen k problémům se vstřebáním živin ale i k narušení fungování celého trávicího traktu. 

Přidat nadpis-12

NARUŠENÁ FUNKCE NERVUS VAGUS (BLOUDIVÝ NERV)

Bloudivý nerv neboli nervus vagus je součástí parasympatické nervového systému. Inervuje spoustu vnitřních orgánů a také je intenzivně propojen s trávicím traktem. Ať už je jeho aktivita patologicky snížená či zvýšená, často tak způsobuje trávicí problémy. Především průjmy, chronické zácpy nebo narušení přirozeného motorického komplexu. 


BAKTERIÁLNÍ INFEKCE / OTRAVA

Za častý „spouštěč“ SIBO se považuje otrava jídlem nebo bakteriální infekce, která je většinou přivezena z cizokrajných zemí. Tyhle bakteriální infekce jsou zodpovědné za narušení MMC a autoimunitní reakce v těle. 

 

NĚKTERÉ LÉKY

Některé léky velmi přispívají k rozvoji SIBO, ačkoliv nejsou přímým spouštěčem. Mezi nejčastější patří léky na snížení kyselosti žaludku, tzv. antacida, inhibitory protonové pumpy, statiny, antikoncepce, antidepresiva a kortikoidy. Například antidepresiva velmi souvisí se SIBO, které s projevuje zácpou a zpomaleným střevním tranzitem. 

CO MUSÍTE VĚDĚT

DRUHY BAKTERIÁLNÍHO PŘERŮSTÁNÍ

VODÍKOVĚ DOMINANTNÍ SIBO
SIBO-D

Vodíkové dominantní SIBO (SIBO-D) je typické průjmy, sníženou absorpcí živin, hubnutím a potížemi vycházející ze značných deficitů. Bakterie produkují plynný vodík jako vedlejší produkt kvašení sacharidů v tlustém střevě. Jedná se tak o zcela normální jev. Problém nastává, když se v tenkém střevě přemnoží bakterie, které tam produkují velké množství plynného vodíku. Tento nadbytek vodíku bývá příčinou rychlého průchodu stolice trávicím traktem a celkově zrychlenou střevní pasáží. 
METANOVĚ DOMINANTNÍ SIBO
SIBO-C / IMO

Střevní flóra se kromě bakterií skládá také z organismů známých jako archea. Jsou to jednobuněčné organismy, které nemají jádro. Archea se v našem trávicím systému živí vodíkem, který jiné bakterie produkují při fermentaci sacharidů. Archea pak produkují plyn metan jako vedlejší produkt svého trávení. Čím více fermentace vodíku ve střevech probíhá, tím více metanu nakonec archea vyprodukují. Metanové SIBO je typické nadměrným nadýmáním, plynatostí, bolestmi břicha, chronickými zácpami a pomalým střevním tranzitem. Častěji se vyskytuje mozková mlha, únava a depresivní stavy. Tento stav se pojí také s laktozovou intolerancí. Tento druh přerůstání se v poslední době také začíná označovat jako IMO – tedy intestinal methan overgrowth a jeho terapie se liší od klasické terapie SIBO. 

10

JAK NA SIBO

TERAPIE

2

ÚPRAVA STRAVY DLE ZÁSAD LOW FODMAP

Tato terapeutická dieta je založena na omezení potravin, které obsahují rychle fermentovatelné sacharidy (FODMAP). Je vhodná pro ty, kteří trpí syndromem dráždivého tračníku, celiakií, zánětlivým onemocněním tlustého střeva a také se ukazuje jako velmi vhodná při terapii SIBO. Především vodíkově dominantního. 

NÁPRAVA HORNÍCH TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

Pokud je vašim cílem komplexní náprava vašeho trávení a vyvarovat se návratu potíží, vždy je třeba začít fungováním horních cest trávicích. Věnujte se tedy tomu, zda váš žaludek tvoří správně žaludeční kyselinu (i když vám byl diagnostikován reflux, může být tvorba vaší žaludeční kyseliny naopak nízká), zda produkujete dostatek trávicích enzymů a funguje vám optimálně žlučník. 

3
4

ELIMINACE PŘEMNOŽENÝCH BAKTERIÍ

Terapie SIBO samozřejmě spočívá především v eliminaci přemnožených bakterií v tenkém střevě. Zda zvolíte cestu užívání klasických antibiotik nebo terapii přírodními antibiotiky už záleží čistě na vás. Vždy je třeba zvážit rizika užívání syntetických antibiotik. Je dobré počítat s tím, že tento krok se často musí několikrát zopakovat, než dojde k úplné eliminaci přemnožených bakterií. Proto i přírodních antibiotik i u klasických antibiotik je třeba volit více druhů a pravděpodobně několikrát terapii opakovat. Což u klasických antibiotik vede k fatálnímu vlivu na skladbu střevní mikrobioty v tlustém střevě. 

PREVENCE RELAPSU A ZNALOST PŘÍČINY VZNIKU SIBO

Jak jíž víte, SIBO je funkční trávicí porucha, při které došlo k několika selháním na úrovní celého trávicího traktu a tím vzniku okolností, které vedly k přemnožení bakterií. Znalost toho, co vás k SIBO dovedlo, postupná náprava celého trávicího traktu, následná terapie vhodnými probiotiky a správná střevní peristaltika, jsou stěžejní pro zabránění relapsu – tedy návratu potíží v budoucnu. 

732x549_Everything_You_Should_Know_About_Small_Intestinal_Bacterial_Overgrowth_SIBO

DIAGNOSTIKA SIBO

NEHÁDEJTE. NEZKOUŠEJTE.
TESTUJTE!

Dechové testy od německé společnosti SIBOcheck jsou spolehlivou a jednoduchou diagnostikou SIBO na základě měření dvou plynů – vodíku a metanu z dechu za pomocí vypití roztoku laktulozy. Zjistěte příčinu vašich vleklých trávicích a zdravotních problémů v pohodlí domova, bez čekání u lékaře nebo hodin strávených hledáním laboratoří či pracovišť, zabývající se diagnostikou SIBO. Jen díky správné diagnostice můžete následně zvolit vhodné postupy k terapii, bez zkoušení, experimentů či zbytečného nasazování antibiotik a destrukce střevní mikroflóry. Test vyhodnotí certifikovaná německá laboratoř. Vždy preferujte roztok laktulózy před často používanou glukózou, která neumožňuje dostatečně přesné výsledky diagnostiky. Vyhodnocení testu trvá cca 24-48 hodin a náš terapeut vám poté vysvětlí výsledky vašeho dechového testu a navrhne doporučený postup a terapii. 


CERTIFIKOVANÁ
NĚMECKÁ LABORATOŘ


TESTOVÁNÍ V POHODLÍ DOMOVA


DOHLED ODBORNÉHO TERAPEUTA

PŘEMÝŠLÍTE O ABSOLVOVÁNÍ DECHOVÉHO TESTU?

SE SIBO TO UMÍME

Začněte řešit své trávení
již dnes a objednejte si konzultaci s našim terapeutem

SIBO.cz © All Rights Reserved 2022 Vytvořila Karolína Smutná. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této stránky nesmí být kopírována nebo použita bez svolení majitele.